Formatkriget

Mellan 2006 och 2008 pågick det ett krig i våra butiker, på internet, i våra grannskap världen över. Kriget stod mellan dom nya datalagrings skivformaten Blu-ray och HD DVD-skivorna. De båda tävlade om vilken som skulle bli den nya marknadsstandarden efter vanliga DVD-skivor. De båda formaten dök upp på marknaden under perioden mellan år 2000 till år 2003 och lockade till sig både stora mängder konsumenter och tillverkare. Olika filmproducenter, distributörer, mjukvaruutvecklare och pc tillverkare delade upp sig i två olika läger och stödde de olika formaten som dem trodde skulle gå segrande ur kriget.

Formatkriget är jämförbart med konflikten med videobands striden mellan VHS och Betamax, delvis därför att Sony var inblandad i båda krigen. Formatkrig har dock visat sig vara destruktivt för både utvecklare, tillverkare och konsumenter i och med få vågar hänge sig åt endera sidan förrän de kan se en möjlig utgång på horisonten. Ingen vill nämligen investera i ett format som om några år kommer vara näst intill värdelöst eller förlegat.

Behovet utav skivor med hög datalagringsmöjlighet uppkom i och med att HDTV apparaterna gjorde sin entré på marknaden och i en prisklass som gjorde det möjligt för de flesta hushåll att införskaffa varan. Man ville nu kunna utnyttja tv-apparaternas kapacitet till fullo och vanliga DVD-skivor kunde helt enkelt inte lagra all den data som krävdes för att bränna skivor i hög definition. Så medan Sony och Philips jobbade på sitt Blu-ray projekt så följde konkurrenten Toshiba ett annat spår och försökte istället maxa DVD-skivornas kapacitet via DVD-9 skivor. Många trodde länge på Toshibas utveckling, då företaget ansåg att omkostnaderna för att utveckla och tillverka Blu-ray spelare var för omständligt och dyrt. De stora skillnaderna mellan HD dvd skivor och Blu-ray gjorde att dem båda formaten var icke kompatibla med varandra och därmed så kunde inte en Blu-ray spelare läsa en HD dvd och vice versa.

Både Sony/Philips och Toshiba började bilda allianser med olika tillverkare, distributörer och återförsäljare för att göra det egna lägret attraktivare för konsumenterna. Namn så som LG, Panasonic och Samsung stod på Sony/Philips sida medan Dell, HP och Mitsubishi allierade sig med Toshiba. Vad som snart skulle komma att avgöra kriget var dock, förutom skiftande allianser, Sonys spelkonsol Playstation 3, en uppföljare till succésäljaren Playstation 2. Att den hade Blu-ray teknik inbyggt från grunden var ett stort plus, vilket gjorde att man kunde utveckla större spel än tidigare samtidigt som det även gick att spela Blu-ray filmer på konsolen. Om man jämförde vad enbart en Blue-ray spelare eller en HD dvd spelare kostade på marknaden med en Playstation 3 som även kunde användas till för att spela spel, musik och surfa på internet så var den senare mycket mer prisvärd i konsumenternas ögon. Detta samt att den allmänna uppfattningen om tevespel och spelare höll på att förändras och bli alltmer godtagbar och fri från gamla stigman gjorde att Blu-ray formatet automatiskt fick ett hem i mångt om mycket fler hushåll än HD dvd.

År 2008 så medgav Toshiba att de blivit besegrade och man slutade tillverka både HD-DVD spelare och filmer. Det skulle inte heller dröja länge innan Toshiba själva släppte en egen Blu-ray spelare på den öppna marknaden och därmed så var kriget äntligen över. Idag så är HD DVD spelare och skivor inte mer än eftertraktade samlarobjekt och kvarlämningar från en svunnen tid.